Activiteitenorganisatie en begeleiding

Versterk ons team!

Vrijwilliger: Activiteiten organisator en begeleider 
Part-Time – 18 t/m 35 jaar

Tijd: Minimaal 8 uur per maand, waaronder 1 dag in het weekend (vrijdagavond, zaterdag of zondag)

 1. Maandelijkse Activiteit in regio naar keuze: Samen met andere vrijwilligers organiseer je elke maand minimaal een activiteit in Breda, Den Bosch, Eindhoven, Tilburg en / of Waalwijk

 2. Activiteitenbegeleiding: Je bent een aanspreekpunt en zorgt voor interactie tussen de maatjes, waardoor ze zich betrokken voelen.

 3. Foto’s en video’s: Tijdens de activiteit maak je foto’s en video’s die op de website kunnen worden gedeeld.

 4. Verslagje schrijven: Na elke activiteit schrijf je een verslagje hoe het is geweest voor de maatjes.

 5. Positieve Promotie: Het doel is om anderen aan te moedigen deel te nemen door de activiteit op een leuke manier te delen.

Aanmelden

Vrijwilliger: Website ondersteuning
Part-Time – 18 t/m 35

Tijd: 6 tot 8 uur per maand

 1. Deelnemers interviewen: Vragen stellen aan de maatjes hoe de activiteiten worden ervaren en uitwerken tot een verslagje.

 2. Ervaringsverhalen activiteiten: Verslagjes delen over hoe de activiteiten zijn ervaren.
 3. Content schrijven: Teksten schrijven, foto’s plaatsen website bijhouden.

 4. WordPress kennis: Extra leuk is het om in WordPress te kunnen werken. Dit is als goede toevoeging op je CV.

Aanmelden

Vrijwilliger: Fondsenwerver
Part-Time – 18+ jaar

Tijd: Variabel, overleg met ons de mogelijkheden.

 1. Onderzoek en Identificatie: Grondig zoeken naar geschikte sponsoren en fondsen die passen bij het doel van de stichting.

 2. Strategie Ontwikkeling: Creëren van een doordachte aanpak om potentiële sponsoren op overtuigende wijze te benaderen, afgestemd op hun interesses.

 3. Communicatie en Relatieopbouw: Actief opbouwen van sterke banden met sponsoren door aanhoudende en zinvolle communicatie over de voordelen van hun steun.

 4. Aanpassing van Voorstellen: Op maat maken van voorstellen en ideeën om de wensen en doelen van individuele sponsoren aan te spreken.

 5. Opvolging en Rapportage: Systematisch volgen van contacten, opsturen van follow-up berichten en het bijhouden van gedetailleerde rapporten over interacties en resultaten.

Aanmelden

‘Het mee organiseren heb ik als zeer laagdrempelig ervaren ook omdat er geen grote verwachtingen waren’

‘Ik ben vrijwilliger geworden bij Brabant Maatjes omdat ik het belangrijk vind om eenzaamheid bespreekbaar te maken’

Aanmeldformulier

Vul vrijblijvend in