Algemene Voorwaarden deelname Brabant Maatjes

Zodat iedereen veilig mee kan doen

Door aankoop van ticket(s), lidmaatschap van Facebook groep of bezoeken van evenement(en) gaat de bezoeker akkoord met de algemene voorwaarden van organisator Brabant Maatjes in Tilburg, Nederland, ongeacht hoe de ticket is verkregen.

Activiteiten door Brabant Maatjes voorwaarden

 1. Deelname aan activiteiten is alleen voor jongeren en jongvolwassenen tussen de 18-35 jaar, met uitzondering voor leden van de Facebook groep Brabant Maatjes #maatjegezocht.
 2. Personen onder de 18 of boven de 35 jaar wordt de toegang geweigerd, tenzij anders bepaald door Brabant Maatjes.
 3. Brabant Maatjes is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen tijdens activiteiten.
 4. De deelnemer gaat akkoord met gebruik van foto’s en video’s voor promotie- en archiefdoeleinden. Dit wordt op activiteiten altijd gevraagd wie er op beeldmateriaal wil komen.
 5. Brabant Maatjes is geen hulpverlener, alleen een platform voor contact en begeleiding tijdens activiteiten om met andere deelnemers in contact te komen.
 6. Brabant Maatjes is niet aansprakelijk voor het ontstaan van contacten, vriendschappen, dit is op eigen verantwoording.
 7. Brabant Maatjes behoudt zich het recht om deelname te weigeren of te beëindigen als deelnemer zich niet houdt aan de gedragsregels.
 8. Brabant Maatjes behoudt zich het recht om activiteiten te annuleren en/of te wijzigen, met communicatie naar deelnemers.
 9. Deelnemer gaat akkoord met gebruik van persoonsgegevens voor activiteiten en communicatie.

Facebook groep voorwaarden

 1. Platform voor jongeren tussen 18-35 in Noord-Brabant met veiligheid als prioriteit.
 2. Insteek is vriendschappelijk contact, geen verkapte datingplek.
 3. Veilige en respectvolle omgeving waarin iedereen zich welkom voelt.
 4. Pestgedrag en discriminatie worden niet getolereerd.
 5. Officiële evenementen onder de naam ‘Brabant Maatjes’ met aanwezigheid van beheerders/moderators.
 6. Mogelijkheid om zelf activiteiten te organiseren, mits goedkeuring.
 7. Voorstelbericht voor nieuwe leden met recente foto.
 8. Respect voor aangegeven beperkingen en privé-wensen van leden.
 9. Privacy en veiligheid worden bewaakt door verplichte 2 duidelijke profiel foto’s.
 10. Geen onderzoeken, wel open voor samenwerkingen met organisaties en stichtingen.
 11. Geef meer dan je neemt, geen zelfpromotie, spam of irrelevante links.

Deelnemer gedragsregels

 1. De deelnemer is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en risico’s tijdens de activiteiten.
 2. De deelnemer dient zich te houden aan de regels en richtlijnen van Brabant Maatjes.
 3. Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent voor de activiteit, dit wordt gecommuniceerd via de mail.
 4. Gebruik geen drugs tijdens de activiteiten.
 5. Houd rekening met de eigendommen van andere deelnemers en begeleiders.
 6. Heb respect voor begeleiders tijdens activiteiten en volg aanwijzingen op.
 7. Meld het aan een begeleider als je je ongemakkelijk voelt tijdens de activiteit.
 8. Houd rekening met de gezondheid van andere deelnemers en blijf thuis als je ziek bent.
 9. Houd rekening met de privacy van andere deelnemers. Als iemand zegt NEE, heb daar dan respect voor.

Ticketshop voorwaarden

 1. De deelnemer gaat akkoord met de regels van het ticketsysteem van Eventix.
 2. De tickets zijn eigendom van de organisator Brabant Maatjes en geven de houder recht op het bijwonen van het evenement.
 3. Brabant Maatjes behoudt zich het recht om een maximum aantal in te stellen voor de bestelling van tickets.
 4. Tickets kunnen tot 24 uur voor aanvang van het evenement geannuleerd worden met restitutie van het bedrag door een mail te sturen naar info@brabantmaatjes.nl, tenzij er een aanbetaling is gedaan aan een externe locatie, dit zal dan gecommuniceerd worden met de deelnemer.
 5. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het behoud van het ticket en Brabant Maatjes is niet verplicht tot restitutie van het bedrag van het ticket bij verlies of misbruik.
 6. Toegang tot het evenement wordt uitsluitend verkregen op vertoon van een geldig ticket. Personen die willen binnentreden kunnen worden verzocht om hun legitimatie te tonen vanwege eventuele leeftijdsgrenzen.
 7. Alleen aanschaf via de Ticketshop van Brabant Maatjes garandeert de geldigheid van het ticket.
 8. Als een activiteit wordt geannuleerd, wordt er per e-mail gecommuniceerd over wat er met het geld gebeurt bij teruggave.

Algemene voorwaarden

 1. Brabant Maatjes heeft het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en deze wijzigingen zullen op de website gepubliceerd worden.
 2. Als een wijziging of aanvulling de rechten of verplichtingen van de bezoeker op significante wijze beïnvloedt, zal de organisator de bezoeker hiervan op de hoogte brengen.
 3. Als de bezoeker het evenement bezoekt, een ticket aanschaft of producten en/of diensten afneemt via de website na wijziging of aanvulling van de algemene voorwaarden, dan accepteert de bezoeker daarmee onherroepelijk de gewijzigde of aangevulde algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden deelname Brabant Maatjes

Zodat iedereen veilig mee kan doen

Door aankoop van ticket(s), lidmaatschap van Facebook groep of bezoeken van evenement(en) gaat de bezoeker akkoord met de algemene voorwaarden van organisator Brabant Maatjes in Tilburg, Nederland, ongeacht hoe de ticket is verkregen.

Activiteiten door Brabant Maatjes voorwaarden

 1. Deelname aan activiteiten is alleen voor jongeren en jongvolwassenen tussen de 18-35 jaar, met uitzondering voor leden van de Facebook groep Brabant Maatjes #maatjegezocht.
 2. Personen onder de 18 of boven de 35 jaar wordt de toegang geweigerd, tenzij anders bepaald door Brabant Maatjes.
 3. Brabant Maatjes is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen tijdens activiteiten.
 4. De deelnemer gaat akkoord met gebruik van foto’s en video’s voor promotie- en archiefdoeleinden. Dit wordt op activiteiten altijd gevraagd wie er op beeldmateriaal wil komen.
 5. Brabant Maatjes is geen hulpverlener, alleen een platform voor contact en begeleiding tijdens activiteiten om met andere deelnemers in contact te komen.
 6. Brabant Maatjes is niet aansprakelijk voor het ontstaan van contacten, vriendschappen, dit is op eigen verantwoording.
 7. Brabant Maatjes behoudt zich het recht om deelname te weigeren of te beëindigen als deelnemer zich niet houdt aan de gedragsregels.
 8. Brabant Maatjes behoudt zich het recht om activiteiten te annuleren en/of te wijzigen, met communicatie naar deelnemers.
 9. Deelnemer gaat akkoord met gebruik van persoonsgegevens voor activiteiten en communicatie.

Facebook groep voorwaarden

 1. Platform voor jongeren tussen 18-35 in Noord-Brabant met veiligheid als prioriteit.
 2. Insteek is vriendschappelijk contact, geen verkapte datingplek.
 3. Veilige en respectvolle omgeving waarin iedereen zich welkom voelt.
 4. Pestgedrag en discriminatie worden niet getolereerd.
 5. Officiële evenementen onder de naam ‘Brabant Maatjes’ met aanwezigheid van beheerders/moderators.
 6. Mogelijkheid om zelf activiteiten te organiseren, mits goedkeuring.
 7. Voorstelbericht voor nieuwe leden met recente foto.
 8. Respect voor aangegeven beperkingen en privé-wensen van leden.
 9. Privacy en veiligheid worden bewaakt door verplichte 2 duidelijke profiel foto’s.
 10. Geen onderzoeken, wel open voor samenwerkingen met organisaties en stichtingen.
 11. Geef meer dan je neemt, geen zelfpromotie, spam of irrelevante links.

Deelnemer gedragsregels

 1. De deelnemer is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en risico’s tijdens de activiteiten.
 2. De deelnemer dient zich te houden aan de regels en richtlijnen van Brabant Maatjes.
 3. Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent voor de activiteit, dit wordt gecommuniceerd via de mail.
 4. Gebruik geen drugs tijdens de activiteiten.
 5. Houd rekening met de eigendommen van andere deelnemers en begeleiders.
 6. Heb respect voor begeleiders tijdens activiteiten en volg aanwijzingen op.
 7. Meld het aan een begeleider als je je ongemakkelijk voelt tijdens de activiteit.
 8. Houd rekening met de gezondheid van andere deelnemers en blijf thuis als je ziek bent.
 9. Houd rekening met de privacy van andere deelnemers. Als iemand zegt NEE, heb daar dan respect voor.

Ticketshop voorwaarden

 1. De deelnemer gaat akkoord met de regels van het ticketsysteem van Eventix.
 2. De tickets zijn eigendom van de organisator Brabant Maatjes en geven de houder recht op het bijwonen van het evenement.
 3. Brabant Maatjes behoudt zich het recht om een maximum aantal te stellen voor de bestelling van tickets.
 4. Tickets kunnen tot 24 uur voor aanvang van het evenement geannuleerd worden met restitutie van het bedrag door een mail te sturen naar info@brabantmaatjes.nl, tenzij er een aanbetaling is gedaan aan een externe locatie, dit zal dan gecommuniceerd worden met de deelnemer.
 5. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het behoud van het ticket en Brabant Maatjes is niet verplicht tot restitutie van het bedrag van het ticket bij verlies of misbruik.
 6. Toegang tot het evenement wordt uitsluitend verkregen op vertoon van een geldig ticket. Personen die willen binnentreden kunnen worden verzocht om hun legitimatie te tonen vanwege eventuele leeftijdsgrenzen.
 7. Alleen aanschaf via de Ticketshop van Brabant Maatjes garandeert de geldigheid van het ticket.
 8. Als een activiteit wordt geannuleerd, wordt er per e-mail gecommuniceerd over wat er met het geld gebeurt bij teruggave.

Algemene voorwaarden

 1. Brabant Maatjes heeft het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en deze wijzigingen zullen op de website gepubliceerd worden.
 2. Als een wijziging of aanvulling de rechten of verplichtingen van de bezoeker op significante wijze beïnvloedt, zal de organisator de bezoeker hiervan op de hoogte brengen.
 3. Als de bezoeker het evenement bezoekt, een ticket aanschaft of producten en/of diensten afneemt via de website na wijziging of aanvulling van de algemene voorwaarden, dan accepteert de bezoeker daarmee onherroepelijk de gewijzigde of aangevulde algemene voorwaarden.

Doe ook mee aan onze activiteiten

Ontmoet nieuwe vrienden tijdens toffe activiteiten voor en door de maatjes