Stichting Brabant Maatjes

Wij zijn een ANBI instelling

Omdat wij een ANBI-instelling zijn publiceren wij de volgende gegevens en documenten:

Naam instelling
Stichting Brabant Maatjes
Gevestigd te Tilburg

KVK nummer
89573552

ANBI (RSIN/fiscaal) nummer
810670057
U kunt de actuele ANBI gegevens controleren via belastingdienst.nl/ANBI_zoeken

Doelstelling
Het verhelpen van eenzaamheid onder jongeren, jongvolwassenen en volwassenen woonachtig in (met name) Noord-Brabant, alsmede het ondersteunen bij het opbouwen van sociale contacten en een sociaal leven.

Bestuur gegevens

Ons team

Contact gegevens

Contact

Publicaties

Onze plannen

In onze publicaties vindt u onder meer onze statuten van oprichting, ANBI publicatie standaardformulier, het actuele beleidsplan met omschrijving van onze organisatie en de activiteiten die we ondernemen op onze beleidsterreinen.

Statuten
Statuten akte van oprichting

Publicatie ANBI verplichting
Sinds 1 januari 2021 zijn ANBI’s verplicht om voor de publicatie van de gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren.

Publicatie ANBI standaardformulier 2023
ANBI Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende organisaties

Actueel Beleidsplan
Beleidsplan Stichting Brabant Maatjes – 24-07-2023

Over Stichting Brabant Maatjes