Stichting Brabant Maatjes

Wij zijn een ANBI instelling

Als ANBI-gecertificeerde instelling, zijn we toegewijd aan het doorbreken van eenzaamheid. Hierbij publiceren wij onze gegevens.

Naam instelling
Stichting Brabant Maatjes
Gevestigd te Tilburg

KVK nummer
89573552

ANBI (RSIN/fiscaal) nummer
865025873
U kunt de actuele ANBI gegevens controleren via belastingdienst.nl/ANBI_zoeken

Doelstelling
Het verhelpen van eenzaamheid onder jongeren, jongvolwassenen en volwassenen woonachtig in (met name) Noord-Brabant, alsmede het ondersteunen bij het opbouwen van sociale contacten en een sociaal leven.

Bestuur gegevens

Ons team

Contact gegevens

Contact

Bestuur gegevens

Ons team

Contact gegevens

Contact

Publicaties

Onze plannen

In onze uitgaven presenteren we een schat aan informatie, waaronder onze oprichtingsstatuten, het standaardformulier voor ANBI-publicaties, en ons levendige beleidsplan. Hierin schetsen we gedetailleerd onze organisatie en de sprankelende activiteiten die we ontplooien op onze beleidsterreinen. Duik in onze publicaties en ontdek hoe we onze visie tot leven brengen.

Statuten
Statuten akte van oprichting

Publicatie ANBI verplichting
Sinds 1 januari 2021 zijn ANBI’s verplicht om voor de publicatie van de gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren.

Publicatie ANBI standaardformulier 2023
ANBI Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende organisaties

Actueel Beleidsplan
Beleidsplan Stichting Brabant Maatjes – 24-07-2023

Over Stichting Brabant Maatjes