Privacybeleid Stichting Brabants Maatjes

Dit privacybeleid beschrijft hoe Stichting Brabants Maatjes (“wij”, “ons”, “onze”) persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, bewaart en beschermt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. We streven ernaar om de privacy van onze gebruikers te respecteren en te beschermen.

  1. Verzamelde informatie: We kunnen persoonlijke gegevens verzamelen, zoals naam, leeftijd, contactgegevens en relevante informatie over eenzaamheid van de jongeren. Deze gegevens worden vrijwillig verstrekt door de gebruikers zelf of door doorverwijzende organisaties.

  2. Gebruik van verzamelde informatie: Wij gebruiken de verzamelde gegevens om onze diensten aan te bieden en jongeren met eenzaamheid te helpen. De informatie kan worden gebruikt om maatjes te matchen, contact op te nemen met gebruikers, feedback te vragen en onze diensten te verbeteren. We zullen persoonlijke gegevens niet delen met derden, tenzij expliciet goedgekeurd door de gebruiker of vereist door de wet.

  3. Gegevensbewaring: We bewaren persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is om onze diensten aan te bieden en te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We zullen redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de opgeslagen gegevens veilig zijn en beschermd tegen ongeoorloofde toegang, wijziging of vernietiging.

  4. Gegevensbeveiliging: We nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking. We streven ernaar om de veiligheid van de verzamelde gegevens te waarborgen, maar we kunnen geen absolute beveiliging garanderen.

  5. Cookies en trackingtechnologieën: Onze website kan gebruikmaken van cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de gebruikerservaring te verbeteren en website-analyse uit te voeren. Deze technologieën verzamelen geen persoonlijke identificeerbare informatie, tenzij u deze vrijwillig verstrekt.

  6. Rechten van gebruikers: Gebruikers hebben het recht om hun persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of bezwaar te maken tegen het gebruik ervan. Neem contact met ons op via de hieronder verstrekte contactgegevens om deze rechten uit te oefenen.

  7. Wijzigingen in het privacybeleid: Dit privacybeleid kan periodiek worden bijgewerkt om veranderingen in onze praktijken weer te geven. We raden gebruikers aan om regelmatig dit beleid te controleren op updates.

  8. Contact: Voor vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@brabantmaatjes.nl

Laatste bijwerking: 12-05-2023