Brabant Maatjes Programma
Fase 1: Aanmeldfase
In de aanmeldfase van het Brabant Maatjes Programma hebben jongeren de mogelijkheid om zichzelf aan te melden via de activiteiten pagina, dit eventueel met ondersteuning van verwijzers. Na aanmelding volgt een intakegesprek om behoeften en verwachtingen te bespreken en de deelnemers beter te begrijpen. Er zijn twee opties voor de intake:

Directe Deelname

 1. Geen screening vooraf, om de drempel tot deelname laag te houden.
 2. Tijdens activiteiten wordt aandacht besteed aan de ervaringen en opbrengsten van de deelnemers.

Voorafgaand contact

 1. Telefonisch of mail gesprek met een ervaren vrijwilliger van Brabant Maatjes.
 2. Na het gesprek neemt de jongere deel aan een oefenactiviteit om te zien of het beeld van het aanmeldgesprek nog steeds past.
 3. Definitieve deelname wordt in overleg tussen vrijwilliger en jongere bepaald.

Gesprek Inhoud

 1. Behoeften en hulpvraag van jongeren bevragen.
 2. Het programma uitleggen.
 3. Beoordelen of de jongere geschikt is voor de groep en het programma.

Fase van deelname

 1. Het beginnend deelnemer gesprek richt zich op inzicht geven in eigen gedrag en hoe dit invloed heeft op eenzaamheid en mentale gezondheid. Jongeren worden gestimuleerd na te denken over gewenst gedrag.
 2. Het ervaren deelnemer gesprek richt zich op voortgang van mentale gezondheid, tevredenheid en eventuele nieuwe uitdagingen.
Brabant Maatjes Programma
Fase 2: Deelnamefase
In de deelnamefase van het Brabant Maatjes Programma worden wekelijkse bijeenkomsten georganiseerd voor jongeren tussen 18 en 35 jaar om eenzaamheid aan te pakken. Deze bijeenkomsten hebben thematische focus op sociale vaardigheden, persoonlijke interesses en veerkracht. De activiteiten worden in samenspraak met de deelnemers bedacht om aan hun behoeften te voldoen. Ervaren vrijwilligers begeleiden de groepsactiviteiten, en deelnemers worden ingedeeld in kleine groepen op basis van gedeelde interesses. Het doel is een veilige omgeving te creëren waar openheid wordt gestimuleerd.

Bijeenkomsten

 1. De bijeenkomsten richten zich op sociale vaardigheden, persoonlijke interesses en veerkracht om eenzaamheid aan te pakken.
 2. Bijeenkomsten bieden deelnemers de kans om zich verbonden te voelen en directe eenzaamheid te verminderen.
 3. Door de focus op sociale vaardigheden en gedachtenpatronen wordt duurzame vermindering van eenzaamheid nagestreefd.
 4. Naast gesprekken zijn er informele groepsactiviteiten die de groepsdynamiek versterken en gemeenschapsgevoel bevorderen.

Plezier en Veiligheid

 1. Jongeren hebben contact met leeftijdsgenoten en worden betrokken bij activiteiten.
 2. Vrijwilligers gedragen zich open en gelijkwaardig om comfort en acceptatie te bevorderen.
 3. Een groepschat op WhatsApp en onze Facebook groep versterken het groepsgevoel na de eerste activiteit. Dit is optioneel.
 4. Kleine groepen gebaseerd op gedeelde interesses en doelen zorgen voor een veilige omgeving om open te spreken.

Coaching en Begeleiding

 1. Ervaren vrijwilligers creëren een positieve sfeer en stimuleren persoonlijke groei en sociale ontwikkeling.
 2. Vrijwilligers bieden een luisterend oor, feedback en oplossingen voor sociale uitdagingen.
 3. Vrijwilligers nemen contact op bij plotselinge afwezigheid om de deelname te bespreken.
 4. Samen met vrijwilligers ontwikkelen deelnemers vaardigheden zoals netwerken, duurzame sociale contacten, sociale vaardigheden en bespreken van mentale gezondheid.

Evaluaties

 1. Binnen het Brabant Maatjes programma zijn er tussentijdse evaluaties om de voortgang en behoeften te bespreken en aanpassingen te maken indien nodig.
 2. Nazorg en doorverwijzing naar andere hulpbronnen worden geboden voor verdere ondersteuning na afloop.
 3. Elk individueel traject varieert in instroom, uitstroom en duur. Jongeren ronden het traject af wanneer ze hun sociale uitdagingen hebben overwonnen en zich minder eenzaam voelen.
Brabant Maatjes Programma
Fase 3: Uitstroomfase
De uitstroomfase van het Brabant Maatjes-programma markeert het moment waarop jongeren die tevreden zijn, een duurzaam sociaal netwerk hebben opgebouwd en sociale vaardigheden hebben ontwikkeld, klaar zijn om het programma te verlaten en zelfstandig verder te gaan in de maatschappij.

Beoordeling uitstroom

 1. Vrijwilligers voeren persoonlijke gesprekken met jongeren om te beoordelen of ze klaar zijn om het programma te verlaten.
 2. Specifieke vragen worden gesteld over tevredenheid en behaalde sociale uitdagingen.
 3. Bij afwezigheid van nieuwe uitdagingen binnen het programma, wordt de laatste bijeenkomst gepland en wordt de overgang voorbereid.

Individuele doelen

 1. In deze fase worden afspraken gemaakt over persoonlijke doelen en activiteiten buiten het programma.
 2. Ondersteuning wordt geboden om deze doelen te bereiken en te leren buiten het programma.

Vrijwilligersrol

 1. Oud-deelnemers krijgen de mogelijkheid om als vrijwilligers betrokken te blijven en nieuwe deelnemers te begeleiden.
 2. Potentiële vrijwilligers worden beoordeeld door ervaren vrijwilligers.
 3. Het vrijwilligerswerk biedt kansen voor persoonlijke groei en leiderschapsontwikkeling.

Terugkomst

 1. Voormalige deelnemers die ontevreden zijn met hun sociale netwerk en verworven vaardigheden kunnen opnieuw aanmelden.
 2. Vrijwilligers bespreken de situatie, identificeren uitdagingen en oplossingen tijdens een diepgaand gesprek.
 3. Als opnieuw deelnemen zinvol lijkt, kunnen ze terugkeren naar het programma voor versterking van hun sociaal netwerk en vaardigheden.
Bekijk Activiteiten pagina