Brabant Maatjes Educatief
Lezingen

Tijdens de lezingen delen ervaringsdeskundige medewerkers van Stichting Brabant Maatjes openhartig hun persoonlijke verhalen over mentale gezondheid, met een focus op eenzaamheid en hoe ze hiermee omgegaan zijn. Ze bespreken tevens het Brabant Maatjes programma, dat jongeren die zich geïsoleerd voelen de mogelijkheid biedt om een maatje te vinden.

Bespreekbaar maken

Stichting Brabant Maatjes biedt een diepgaand begrip van eenzaamheid en belicht de mogelijke gevolgen ervan, met als doel deelnemers aan te moedigen om dit onderwerp bespreekbaar te maken.

Daarnaast geeft de stichting inzichten over hoe zij kunnen bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid onder jongeren.

Bewustzijn creëren

Scholen, maatschappelijke organisaties, jongerenwerk en andere geïnteresseerden kunnen via de website lezingen en workshops aanvragen.

Deze educatieve lezingen zijn ontworpen om het bewustzijn over de mentale gezondheid en eenzaamheid onder jongeren te vergroten, en praktische handvatten te bieden om hier iets aan te doen.

Brabant Maatjes Educatief
Workshops

Positief Denken

Stichting Brabant Maatjes biedt inspirerende workshops aan over het belang van positief denken en hoe dit toe te passen in het dagelijks leven. Tijdens deze interactieve sessie worden verschillende onderwerpen behandeld, waaronder het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, het onderzoeken van persoonlijke kwaliteiten, zelfreflectie, het leggen van contacten en het zoeken naar verbinding.

Mentaal Welzijn

Vraag deze workshop aan om een positieve bijdrage te leveren aan het vergroten van het mentaal welzijn van jongeren en het verminderen van eenzaamheid. Leer hoe positief denken een krachtig instrument kan zijn in het bevorderen van een gezonde geestelijke gesteldheid en het creëren van een betekenisvolle en ondersteunende omgeving.

Bekijk Educatief aanbod